SRB | ENG | RUS |

Oprema

Oprema za rashladu predstavlja skladišni prostor od 11 komora, smeštajnog kapaciteta 1.950 tona.

OPREMA ZA RASHLADU

Sunday, 21 January 00:00:00

Sortirni stroj - kalibrator GeoSort CDZ 95D-4 predstavlja stazno sortirnu liniju za sortiranje
jabuke, breskve, kajsije, nektarina i ostalog okruglog voća (sa dijametrom od 40 do 120 mm i max dužinim 120 mm) sa  preradnim kapacitetom od 10 do 12 tona na sat, holandskog proizvođača GREFFA. Linija se sastoji iz bazena i vodenog kanala za potapanje boksa viljuškarom koji je predviđen za pražnjene prilikom sortianja jabuke, dok se za sortirnaje breskve nalazi jedan bajpas sa uređajem za automatsko pražnjenje malih gajbica. Odvajanje trulih plodova jabuke se obavlja ispred uređaja za sušenje, zatim dolazi na red sušač, predsingulator za veću brzinu i nežniji tretman jabuke, singulator sa kamerama-boksom sa mogućnošću nadogradnje IQS sistema za inteligentno sortiranje. Singulator je razvijen specifično za sortiranje okruglog voća,  u kamera-boksu se nalaze kamere za diametar, kamere za boju i osvetljenje boksa sa led diodama. Nakon izlaska iz kamera boksa plodovi dolaze na transfer jedinicu koja sa gumenim hvataljkam prenosi jabuke iz singulatora na šoljice i istovremeno ih težinski meri.Voće je mereno elekronski pomoću tri tačke sistema za vaganje, koji je montiran u transfer jedinici. Ćelije za vaganje nalaze se iznad produkta. Zbog ovakvog načina vaganje postiže se visoka preciznost, kao i to da prašina ne utiče u velikoj meri na ćelije. Vaganje je moguće između 20 i 500 gr.  Boja proizvoda se određuje pomoću visoke rezolucije CCD kamere u boji, moguće sortiranje po boji i obojenosti. Nakon sortiranja jabuka po klasama na osnovu zadatih kriterijuma, izlaze na pakirne stanice.

KALIBRATOR

MAŠINA ZA AUTOMATSKO
PALETIZIRANJE “REISOPACK”

Pakerice za pakovanje u foliju i mrežu ili samo foliju,  veličine od 0,5 do 1,5 kg, brzina do 80 paketa u minuti, za breskvu, kajsiju i sl. Na mašini se nalazi transportna traka koja odnosi zapakovane paketiće do rotacionog stola, odakle se dalje izuzimaju i ambalažiranu. U ovoj konfiguraciji radi do 55 paketa u minuti.

PAKERICE ZA PAKOVANJE U
FOLIJI I MREŽI ILI SAMO FOLIJA

Pakerica za pakovanje u mreže, veličine od 0,5 do 1,5 kg, brzina: do 60 paketa u minuti, za breskvu, kajsiju i sl. Na mašini se nalazi transportna traka koja odnosi zapakovane paketiće do rotacionog stola, odakle se dalje izuzimaju i ambalažiranju, u ovoj konfitraciji pakuje 45 paketića u minutu.

PAKERICA ZA PAKOVANJE U MREŽI

Linija se sastoji od elevatora koji transportuje robu do vage, gde se preko vibro kanala transportuje u glave za vaganje - 9 komada. Glave za vaganje odlučuju u kom trenutku i koja glava će se otvoriti da bi dobili zadatu težinu (aproksimira vrednost težine u pojedinim glavama i daje optimum za zadatu težinu). Brzina vage je 45 porcija/min. na bazi 1kg, u zavisnosti od vrste voća i njegovog volumena koji se vaga. Ispod vage se nalazi reverzibilna transportna traka koja može da opslužuje dve mašine za pakovanje. Vaga podržava uređaj koji vrši manipulaciju i punjenje paketića i to dva paketića istovremeno preko automatskog dodavača sa kapacitetom do 60 kom/min., nakon izvršene operacije punjenja preko transportne trake paketić dolazi u mašinu za pakovanje gde se vrši njihovo zatvaranje u mrežice pomoću klipsa i dodaje labelu sa odštampanim logom firme, bar kodom i ostalim bitnim podacima (datum, težina...).

VAGA ZA AUTOMATSKO MERENJE VOĆA

Mašina predstavlja nadgradnju procesnog rada kalibratora i obavlja funkciju automatskog lepljenja etiketa za svaku jedinicu proizvoda nakon procesa kalibriranja.

MAŠINA ZA LIBELIRANJE - SINCLAIR SR4
Patern Compact Labelling System

OPREMA ZA RASHLADU
KALIBRATOR
MAŠINA ZA AUTOMATSKO PALETIZIRANJE
PAKERICE ZA PAKOVANJE U FOLIJI I MREZI ILI SAMO FOLIJA
PAKERICA ZA PAKOVANJE U MREŽI
MAŠINA ZA LIBELIRANJE - SINCLAIR SR4

Mašina za automatkso paletiziranje 40-60 paleta na sat. Fully automatic strapping mashine with corner applicator.

VAGA ZA AUTOMATSKO MERENJE VOĆA

Standardi  |  Podaci o firmi  |  Savetodavna služba